Julkiset hankinnat -tarjouksen laatiminen

Julkissektorin tekemissä hankinnoissa noudatetaan hankintalakia. Yrityksen, joka tarjoaa palveluita tai tavaroita julkissektorille, on syytä tuntea hankintoja koskevat pelisäännöt. Pienikin virhe tarjouksessa voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen.

Koulutuksessa käydään läpi koko hankintaprosessin keskeiset vaiheet ja annetaan käytännön ohjeita osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen ja siihen miten voit välttää tarjoajien tavallisimmat virheet.

Päivän aikana esitetään runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä ja oikeuskäytäntöä Hankintalakia tullaan muuttamaan ns. oikeusturvadirektiivin edellyttämällä tavalla. Koulutuksessa kerrotaan lyhyesti hankintalain muutoksista, jotka tulisi saattaa voimaan kansallisesti vuoden 2009 loppuun...

Lue lisää

Hankintalain tulevat muutokset

Hankintalain tulevat muutokset ja oikeuskäytäntöä julkisista hankinnoista.

Hankintalakiin tulee merkittäviä muutoksia, kun ns. oikeusturvadirektiivin määräykset saatetaan kansallisesti voimaan. Uudistus tulee olla toteutettuna vuoden 2009 loppuun mennessä. Hankintalain muutoksilla parannetaan tarjoajien mahdollisuuksia puuttua hankintalain vastaisiin menettelyihin ja erityisesti lainvastaisiin suorahankintoihin EU:n kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.

Lue lisää

 

Julkisten hankintojen hankintasopimukset

Hankintaprosessin keskeinen tavoite on onnistuneen sopimuskauden aikaansaaminen!

Hankintalainsäädäntö edellyttää, että tärkeimmät sopimusehdot määritellään jo tarjouspyynnössä. Tarjoajien tulee tuntea sopimusehtojen merkitys hankintaprosessissa, sillä tarjouspyynnöstä poikkeavien sopimusehtojen esittäminen tarjouksessa on yksi yleisimmistä tarjouksen hylkäämiseen johtavista syistä.

Lue lisää

Verotilimenettely

Ensi vuoden alussa käyttöönotettava verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista, maksamista ja palauttamista. Uudistuksella yksinkertaistetaan nykyistä oma-aloitteisten verojen ilmoittamis-, maksamis- ja palautusten hakumenettelyä.

Nyt verotili -koulutus hintaan 190 euroa+alv.

Lue lisää

 

Ajankohtainen arvonlisäverotus

Koulutuksessa saat tiedot arvonlisäverotuksen viimeisimmistä sekä tulevista muutoksista.

mm. verotilimenettely 1.1.2010 lukien.
- raportoinnin tulevat muutokset
- maksut ja palautukset uudessa menettelyssä
- käytännön vaikutukset ja muutoksiin valmistautuminen

Lue lisää

Hietalahdenranta 13, 00180 Hki | Puh. (09) 696 2950 Fax (09) 6962 9565 info(a)yritysakatemia.fi www.yritysakatemia.fi

© 2005 Yrittäjien koulutuskeskus Oy